Experience

Dance education

Bachelor’s programme in Dance Pedagogics , with specialisation Folk Dance (DOCH, Dans- och Cirkushögskolan, Stockholm) 2016-2019.

Folkedanskroppen og scenen, 7.5 hp (Dansevitenskap ved NTNU, Trondheim) 2015.

Folk Dance education, one-year-course (Eric Sahlström Institutet, Tobo) 2014-2015.

I have been dancing and taking classes in different social dances in Sweden and abroad since 2002, including foxtrot, waltz, bugg, salsa, merengue, bachata, lindy hop, tango, Swedish folk dance and blues dance.

Dance teaching

I have been teaching Swedish folk dance and blues dance to students and adults in Uppsala and other cities since 2014 and 2012 respectively, including courses, workshops, taster classes at festivals, private classes, on my own or with partners or musicians, and in collaboration with DOCH, Swingkatten, Philochoros, Malungs Folkhögskola and Folkuniversitetet.

VFU practice during the time at DOCH:

  • Teaching various social dances, at Kristofferskolan in Bromma, to ages 8-18.
  • Teaching 3-year-olds with parents.
  • Teaching folk dance to adults.

Pedagogical view

My purpose is to create a teaching situation which feels fun and safe while still being enough challenging to help the development of the individual students. Ideally every student will learn both roles of the couple dance, regardless of gender, and will thus be able to practice the whole dance and enjoy dancing with everybody.

Other teaching

During PhD-studies in biochemistry at Uppsala University I was teaching assistant in seven biochemistry laboratory courses (2008-2014).

Examples of school work at DOCH

A menuett performance with the folk dance class at DOCH.

Examples of written assignments:

Uppsats för kursen Dans och koreografi

Uppsats för kursen Pedagogik 1

Uppsats för kursen Konst, kropp och kultur – Dansteori 1

Description of the Bachelor’s programme in Dance Pedagogics

Kandidatprogrammet i danspedagogik vilar på konstnärlig och vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Huvudområdet för utbildningen är danspedagogik vilket omfattar olika former av lärande i, om och genom dans som konstform. Utbildningen lägger grunden för ett yrkesliv inom det danspedagogiska fältet och förbereder för högre studier.

Under utbildning utvecklar studenten kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga metoder inom området samt förmåga till kritisk reflektion. Utbildningen syftar till att studenten utvecklar kunskap som integrerar konstnärliga och vetenskapliga perspektiv med kroppslig praktik.

Danspedagogikens kunskapsprocesser omfattar aktuella frågeställningar kring pedagogik, didaktik, koreografi, dans, estetik och musik m.fl. och närhet till forskning inom dessa områden. Huvudområdet ger möjlighet att utveckla ett självständigt, kritiskt och ansvarstagande pedagogiskt förhållningssätt som integrerar didaktisk kunskap och medvetenhet om och i dansens kroppsliga praktik, koreografi och dansundervisning med barn, unga och vuxna.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ger studenten möjlighet att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som avser pedagogrollen samt vidga sin syn på dansverksamhet.

Utbildningsplan kandidatprogram i danspedagogik